БастыАкционерлер мен инвесторларға

Акционерлер мен инвесторларға

Акционерлер және инвесторларға арналған құжаттар тізімі.

  Құжаттар жоқ

Компания стратегиясы

«SSM-Ойл» ЖШС даму Стратегиясына сәйкес, серіктестік миссиясы ұлттық мұнай-газ саласының дамуын қамтамасыз ету үшін, оның ішінде компанияның тұрақты дамуын қамтамасыз ету жолымен минералды пайдалы қазбаларды барлау және өндіруді арттыру болып табылады. 

Тұрақты даму ұстанымдарына негізделе отырып, «SSM-Ойл» ЖШС объектілерді одан әрі өнеркәсіптік өндіру деңгейіне шығарумен барлау жұмыстарының тиімділігін арттыруға, инвестициядан қайтарымды арттыруға және жоғары сапалы өнім мен қызмет өндіруге ұмтылады. 


Болжам:

Тиімділігі жоғары ұлттық мұнай-газ өндіруші және қауіпсіздік пен корпоративтік басқарудың жоғары стандарттарына сәйкес келетін компания.


Миссия: 

 1. Ұлттық мұнай-газ саласының Қазақстан Республикасы, серіктестік қатысушылары және серіктестері үшін өзара тиімді жағдайда ұңғымаларды өнеркәсіптік пайдалану кезінде максималды қайтарымды қамтамасыз ету жолымен дамуын қамтамасыз ету.
 2. серіктестік құнын арттыру және инвестиция табыстылығын қамтамасыз ету; 
 3. қызметті қазақстандық мұнай-газ нарығына таяу шетелде бизнесті кеңейтудің әлеуеттік мүмкіндіктерін қарастырумен жинастыру;
 4. қаржылық тұрақтылықтың жоғары деңгейін қамтамасыз ету; тұрақты дамуды қамтамасыз ету.

Амбициялар:

Мұнай мен конденсатты коммерциялық өндіру көлемі бойынша Қазақстан Республикасында 10 ірі мұнай-газ компаниясының қатарына кіру.


Корпоративтік құндылықтар:

 1. Тиімділік. Компания үнемі қаржылық және өндірістік көрсеткіштерін жақсартуға, өзінің басқарушылық тәжірибесін және технологиялық шешімдерін жетілдіруге ұмтылады. 
 2. Жауапкершілік. Компания мемлекеттің, қатысушылардың, серіктестердің, ұжымдардың және қоғамның алдында барлық жүктелген міндеттемелері бойынша жауапты болады. 
 3. Кәсіпқойлық. Компания қажетті еңбек жағдайын қамтамасыз етіп, дербес және кәсіби даму үшін мүмкіндіктерді ұсына отырып өз қызметкерлерінің кәсіпқойлығын арттыруға ұмтылады. 
 4. Қауіпсіздік. Компания еңбек және қоршаған орта қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, әлем стандарттарына сәйкес өз қызметкерлерінің өмірі мен денсаулықтарын сақтауға ұмтылады.

Сыртқы және ішкі орта факторларын ескерумен тұрақты дамуды қамтамасыз ету үшін  «SSM-Ойл» келесі үш басты басымдықтарға назар аударады:

 1. Компанияның қысқамерзімді және ортамерзімді перспективада капиталдық шектеу және операциялық тиімділікті арттыру жолымен қаржылық позициясын күшейту.
 2. «SSM-Ойл» мақсатты бизнес үлгісін лицензиялық – контрактілік шарттарды барынша тиімді орындаумен құру. 
 3. «SSM-Ойл» ЖШС аймақтағы мұнай-газ саласының басты ойыншыларының бірі ретінде рөлін күшейту.